سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی، دی ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی

پوستر سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی

سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی