دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

پوستر دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،مركز توسعه پايدار علم و صنعت فرزين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی