اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، خرداد ماه ۱۳۹۴

اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

1st National Conference on Herbs and Herbal Medicine

پوستر اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،مركز توسعه پايدار علم و صنعت فرزين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی