ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

6th International Congress on Heart Failure in Iran

پوستر ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،انجمن نارسايي قلب ايراندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران مراجعه فرمایید.