سومین همایش رویت هلال و تقویم

سومین همایش رویت هلال و تقویم

سومین همایش رویت هلال و تقویم در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶ توسط مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک و دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش رویت هلال و تقویم