سومین همایش رویت هلال و تقویم، شهریور ماه 86

سومین همایش رویت هلال و تقویم

سومین همایش رویت هلال و تقویم در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶ توسط مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک و دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش رویت هلال و تقویم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش رویت هلال و تقویم