سومین همایش رویت هلال و تقویم، شهریور ماه ۱۳۸۶

سومین همایش رویت هلال و تقویم

The third conference on seeing the crescent and the calendar

سومین همایش رویت هلال و تقویم در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶ توسط دانشگاه تهران،مركز تقويم موسسه ژئوفيزيك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش رویت هلال و تقویم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش رویت هلال و تقویم