هفتمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

7Th National Conference on Safety, Health and Environment (HSE)

پوستر هفتمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

هفتمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی در شهر اراک برگزار گردید.