ششمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

Sixth National Conference on Safety, Health and Environment (HSE)

پوستر ششمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

ششمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)