دومین کنفرانس بین المللی تاریخ، باستان شناسی و فلسفه، آبان ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی تاریخ، باستان شناسی و فلسفه

Second International Conference on History, Archeology and Philosophy

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تاریخ، باستان شناسی و فلسفه

دومین کنفرانس بین المللی تاریخ، باستان شناسی و فلسفه در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تاریخ، باستان شناسی و فلسفه مراجعه فرمایید.