اولین کنفرانس بین المللی تاریخ، باستان شناسی و فلسفه، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی تاریخ، باستان شناسی و فلسفه

First International Conference on History, Archeology and Philosophy

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تاریخ، باستان شناسی و فلسفه

اولین کنفرانس بین المللی تاریخ، باستان شناسی و فلسفه در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تاریخ، باستان شناسی و فلسفه مراجعه فرمایید.