دومین کنگره ملی غذای حلال، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین کنگره ملی غذای حلال

Second National Congress of Halal Food

پوستر دومین کنگره ملی غذای حلال

دومین کنگره ملی غذای حلال در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی غذای حلال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی غذای حلال