اولین کنگره ملی غذای حلال، آبان ماه ۱۳۹۸

اولین کنگره ملی غذای حلال

National Halal Food Congress

پوستر اولین کنگره ملی غذای حلال

اولین کنگره ملی غذای حلال در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،مجتمع آزمايشگاهي زكرياي رازي واحد علوم و تحقيقات تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی غذای حلال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی غذای حلال