پنجمین سمپوزیوم ژنتیک و سلول‌های بنیادی با رویکرد ژن درمانی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

پنجمین سمپوزیوم ژنتیک و سلول‌های بنیادی با رویکرد ژن درمانی

پوستر پنجمین سمپوزیوم ژنتیک و سلول‌های بنیادی با رویکرد ژن درمانی

پنجمین سمپوزیوم ژنتیک و سلول‌های بنیادی با رویکرد ژن درمانی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.