چهارمین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی، تیر ماه 97

چهارمین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی

Fourth Genetic Symposium and Stem Cells

پوستر چهارمین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی

چهارمین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و انستیتو پاستور ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای سمپوزیوم:

  • زمینه های جدید ژن درمانی هدفمند مبتنی بر سلول های بنیادی
  • مباحث نوین در ویرایش ژنی سلول های بنیادی و مهندسی بافت
  • تازه های درمان با سلول های بنیادی
  • ضوابط آزمون های پیش بالینی در بکارگیری فرآورده های سلولی و ژن درمانی