دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا، آذر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا

The Second National Conference on Quality Engineering and Management and Dependability Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا