ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی، مهر ماه 98

ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی

6th one-day one-day medical diagnostic-genetic genetics

پوستر ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی

ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۸ توسط آزمایشگاه تهران لب - پاتوبیولوژی - ژنتیک پزشکی و آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان کسری، آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی شفا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی مراجعه فرمایید.


هدف سمینار:

تبادل علمی و انتقال تجربیات علمی و کاربردی درحوزه تشخیصی ژنتیک پزشکی در ۴ حیطه:

  • سیتوژنومیک
  • ژنتیک مولکولی ( کلاسیک و NGS)
  • ژنتیک بالینی
  • ویرایش ژنی و مداخلات ژنتیکی ( CRISPR)

در قالب معرفی موردی و مطالعات و تجربیات گسترده تر

گروه های هدف:

  • مسئولین فنی آزمایشگاه های تشخیصی ژنتیک پزشکی و اعضای هیئت علمی ژنتیک پزشکی
  • پزشکان متخصص ژنتیک، کودکان، نورولوژیست ها، زنان و زایمان، پرینالوتوژیست ها، داخلی و غیره .
  • دانشجویان / فارغ التحصیلان دکتری ژنتیک پزشکی و کارشناسان آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی
  • دانشجویان / فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
  • اعضای هیئت علمی ژنتیک مولکولی وزارت علوم
  • دانشجویان / فارغ التحصیلان دکتری ژنتیک مولکولی وزارت علوم


مقالات پذیرش شده در ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی