ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی، مهر ماه ۱۳۹۸

ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی

6th one-day one-day medical diagnostic-genetic genetics

پوستر ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی

ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۸ توسط ،آزمايشگاه تهران لب،پاتوبيولوژي،ژنتيك پزشكيآزمايشگاه ژنتيك بيمارستان كسري، آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك پزشكي شفا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی