دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، شهریور ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

Second National Conference on Green Waste Management

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند