اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، خرداد ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

First National Conference on Green Waste Management

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند