دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری

International Research Conference on Spatial Information, Remote Sensing and Second Mapping

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری مراجعه فرمایید.