اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری

The first international research conference in spatial information, remote sensing and mapping

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری مراجعه فرمایید.