دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک، اسفند ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک

The Second National Conference on Signal and Image Processing in Geophysics

پوستر دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک

دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک