اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک، آذر ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک

The First National Conference on Signal and Image Processing in Geophysics

پوستر اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک

اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشگاه صنعتي شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک