دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی، دی ماه 98

دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی

Second National Conference on New Thoughts and Technologies in Geographical Sciences

پوستر دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی

دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ توسط گروه جغرافیای دانشگاه زنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 • محورهای کنفرانس:
 •  
 •  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
  •    توسعه پایدار روستایی و چشم انداز آینده
  •    گردشگری روستایی
  •    مطالعات آینده پژوهی در حوزه برنامه ریزی روستایی
  •    پایداری و ناپایداری سکونت گاه های روستایی
  •    اقتصاد و توسعه پایدار سکونت گاه های روستایی
  •    مخاطرات طبیعی و انسانی سکونت گاه های روستایی
  •    کاربرد فناوری های نوین در پایش مخاطرات روستایی
  •    تحولات جغرافیایی جمعیت ایران
  •    تأثیر توسعه گردشگری در تولید صلح، امنیت، تفاهم و درآمد
  •    چالش های زیست محیطی اماکن گردشگری
  •    زیرساخت های الکترونیکی گردشگری و گردشگری مجازی
 •   جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  •    مطالعات آینده پژوهی در حوزه های شهری
  •    توسعه پایدار شهری و چشم انداز آینده
  •    شهرسازی نوین و توسعه پایدار
  •    عوامل طبیعی و انسانی موثر بر ناپایداری شهرها
  •    شهر هوشمند و کاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری
  •    جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
  •    کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی و مدیریت شهری
  •    بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
  •    جغرافیا، امنیت شهری و توسعه پایدار
  •    کاربرد فن‌آوری‌های نوین در تحلیل فضایی جرائم اجتماعی
  •    شهروند، فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی
  •    گردشگری شهری و اقتصاد پایدار
  •    مدیریت و برنامه ریزی شهری مبتنی بر فن آوری های نوین
  •    کاربرد فن آوری های نوین در مدیریت بحران شهری
  •    کاربرد فناوری های نوین در پایش مخاطرات شهری
  •    شهر خلاق و توسعه گردشگری شهری
  •    بازآفرینی شهری
 •   جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)
  •    کاربرد فن آوری های نوین در مطالعات ژئومورفولوژی
  •    کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
  •    کاربرد فن آوری های نوین در پایش مخاطرات با منشا زمین ساختی (زلزله، رانش زمین، فرونشست)
  •    ژئومورفولوژی و گردشگری (ژئوتوریسم، اکوتوریسم، ژئوپارک و...)
  •    کاربرد فناوری های نوین در پایش چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی
  •    ژئوسایت، ژئوپارک و ژئودایورسیتی
 •   جغرافیایی طبیعی (اقلیم شناسی)
  •    کاربرد فن آوری های نوین در پایش مخاطرات با منشا اقلیمی (سیل، خشکسالی، ریزگرد، طوفان، کویرزایی، بیایان زایی و...)
  •    کاربرد فناوری های نوین در پایش مخاطرات زیست محیطی (تغییرات پوشش گیاهی، منابع آب و...)
  •    کاربرد فناوری های نوین در شناخت توان اقلیمی، توسعه پایدار و تاب آوری
  •    آثار و پیامدهای زیان بار اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم و ساز و کار کاهش اثرات زیان بار آن
  •    تغییر اقلیم، خشکسالی، مهاجرت های اقلیمی و امنیت
  •    کاربرد فناوری های نوین در مدیریت منابع آب
  •    کاربرد فناوری های نوین در بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر (انرژی های بادی و خورشیدی)
  •    تغییرات اقلیمی، کشاورزی و امنیت غذایی و تاب آوری جوامع انسانی
  •    بررسی اندیشه ها و دیدگاه های مختلف پیرامون تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی
  •    توان های اقلیمی و پتانسیل های گردشگری
  •    کاربرد فناوری های نوین در پیش بینی، شبیه سازی و مدلسازی اقلیمی
  •    کاربرد فناوری های نوین در مطالعات کوچک، متوسط و کلان مقیاس اقلیمی
 •   سایر
  •    کارآفرینی در جغرافیا
  •    جغرافیا، سیاست و فضا
  •    عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین
  •    آمایش و مدیریت مناطق مرزی
  •    امنیت مرزی و توسعه پایدار
  •    جغرافیا و مدیریت بحران
  •    جغرافیا و پدافند غیرعامل
  •    جغرافیایی پزشکی
  •    جغرافیای سیاسی