دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست، تیر ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست

The Second International Conference on Geotechnical Engineering and Environment

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۱ توسط ،دانشگاه بلخ افغانستان پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست مراجعه فرمایید.