اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست

The First International Conference on Geotechnical Engineering and Environment

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان نظام مهندسی معدن قم انجمن علمی تعاون ایرانشرکت سیمان سنگسر شرکت زمین سازه صدرادسازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست مراجعه فرمایید.