دومین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی، دی ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی

The second international conference on petroleum engineering, geological gas and petrochemical industries

پوستر دومین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی

دومین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی