اولین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی، تیر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی

The first international conference on petroleum engineering, geological gas and petrochemical industries

پوستر اولین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی

اولین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی