دومین همایش ملی آینده پژوهی، بهمن ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی آینده پژوهی

The Second National Conference on Futurology

دومین همایش ملی آینده پژوهی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط ،شركت يادگار درخشان آريا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آینده پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آینده پژوهی