اولین همایش ملی آینده پژوهی

اولین همایش ملی آینده پژوهی

first national futures studies conference

اولین همایش ملی آینده پژوهی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۱ توسط پایگاه درخشان آریا - پایگاه اینترنتی آینده پژوهی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

 1. گسترش فرهنگ تفکر پیرامون آینده
 2. شناخت و درک صحیح از مسایل نوظهور و جدید و نحوه مواجهه با آن ها
 3. درک اهمیت ایده.ها، ارزش ها و نگرش های مثبت گذشته و حال در خلق و ایجاد آینده
 4. پدید آوردن نگرشی منظم و منطقی به تحولات آتی که در زندگی انسان.ها اثر مستقیم دارد
 5. ایجاد چشم انداز در صنایع مختلف و تشویق بخش خصوصی به مشارکت در حوزه آینده پژوهی
 6. ارائه روش ها و فن آوری های جدید در حوزه آینده پژوهی و شناسایی موانع پیش رو
 7. تشویق به تفکر استراتژیک بلند مدت در گستره ای وسیع با هدف تصمیم گیری های سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران
 8. ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر میان اندیشمندان، پژوهشگران و خبرگان علمی و صنعتی حوزه آینده پژوهی

محورهای همایش:

 • روش­ها و رویکردها در آینده پژوهی

  معرفی ابزارهای آینده پژوهی

  روش های نوین آینده پژوهی

  مبانی فلسفی و معرفت شناختی آینده پژوهی

 • آینده پژوهی و تفکر استراتژیک

  ترسیم چشم انداز و ارتباط آن با آینده پژوهی

  پویش محیطی در جهت شفاف سازی آینده

  سناریو پردازی در محیط مبهم

 • آینده‌پژوهی و تکنولوژی های نوین

  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آینده جامعه

  نقش علوم هواوفضا در پیشرفت بشری

  نانو تکنولوژی؛ فناوری آینده

  نقش بایو تکنولوژی در آینده زیستی بشر

 • آینده‌پژوهی در اقتصاد و محیط کسب و کار

  فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت بانک و بیمه

  آینده پژوهی در حوزه تولید ملی و بسترسازی برای آن

  نقش بورس و جذب سرمایه در آینده اقتصاد

  منابع انسانی، رشد سرمایه های انسانی و تهدید بیکاری

 • آینده‌پژوهی در مدیریت شهری

   چشم انداز توسعه پایدار مدیریت شهری
  نقش فناوری اطلاعات در آینده مدیریت شهری

  تحلیل موقعیت شهری در مواجه با حوادث آینده

 • آینده‌پژوهی در حوزه انرژی

  کنکاش پیرامون آینده صنعت نفت و گاز

  نقش انرژی هسته ای در انرژی های آینده

  اهمیت انرژی های نو و پاک در آینده محیط زیست


کمیته علمی

 1. گروه آینده‌پژوهی در حوزه انرژی :
 2. گروه آینده‌پژوهی در مدیریت شهری:
 3. گروه آینده‌پژوهی در اقتصاد و محیط کسب و کار :
 4. گروه آینده‌پژوهی و تکنولوژی های نوین:
 5. گروه آینده پژوهی و تفکر استراتژیک:
 6. گروه روش ها و رویکردها در آینده پژوهی:


حامیان

 1. انجمن های علمی دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 2. رویدادهای علمی کشور
 3. اداره کل امور فرهنگی دانشگاه تهران
 4. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 5. معماران عصر دانش
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آینده پژوهی