دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران، اسفند ماه 97

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران

The 2nd National Conference on Sustainable Development in Iranian Archeology, History and Art

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس :
باستان شناسی:

حفاظت اشیاء باستانی

تاریخ هنر از باستان تا آغاز اسلام

انسان‌شناسی پیش از تاریخ ایران

کاوش های باستان شناسی

باستان شناسی و هنر اسلامی

باستان شناسی و هنر عیلام

باستان شناسی و هنر اشکانی

باستان شناسی و هنر ساسانی

باستان شناسی وهنر یونان و روم

باستان شناسی و هنر آسیای صغیر

باستان شناسی و هنر ماد و هخامنشی

باستان شناسی و هنر پیش از تاریخ ایران

تاریخ:

فلسفه تاریخ

روش تحقیق در تاریخ

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

کلیات  و مبانی علم تاریخ

تاریخنگاری و تحولات آن در ایران و جهان

تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

مبانی جامعه شناسی و توسعه پایدار

انقلاب اسلامی و ریشه ای تاریخی آن

تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ایران

هنر:

جامعه شناسی هنر

حکمت و هنر اسلامی

مطالعات تطبیقی هنر

بررسی و تحلیل مکاتب هنری

آشنایی با هنر و تمدن شرق

آشنایی با هنر سنتی ایران

هنر سرزمین های اسلامی

هنر خاور دور (چین و ژاپن)

رویکردهای مطالعه و تحلیل در هنر ایران

رویکردهای جدید نقد هنر و میزان کاربرد آن در هنر ایران