دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران، اسفند ماه 97

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران

The 2nd National Conference on Sustainable Development in Iranian Archeology, History and Art

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس :
باستان شناسی:

حفاظت اشیاء باستانی

تاریخ هنر از باستان تا آغاز اسلام

انسان‌شناسی پیش از تاریخ ایران

کاوش های باستان شناسی

باستان شناسی و هنر اسلامی

باستان شناسی و هنر عیلام

باستان شناسی و هنر اشکانی

باستان شناسی و هنر ساسانی

باستان شناسی وهنر یونان و روم

باستان شناسی و هنر آسیای صغیر

باستان شناسی و هنر ماد و هخامنشی

باستان شناسی و هنر پیش از تاریخ ایران

تاریخ:

فلسفه تاریخ

روش تحقیق در تاریخ

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

کلیات  و مبانی علم تاریخ

تاریخنگاری و تحولات آن در ایران و جهان

تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

مبانی جامعه شناسی و توسعه پایدار

انقلاب اسلامی و ریشه ای تاریخی آن

تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ایران

هنر:

جامعه شناسی هنر

حکمت و هنر اسلامی

مطالعات تطبیقی هنر

بررسی و تحلیل مکاتب هنری

آشنایی با هنر و تمدن شرق

آشنایی با هنر سنتی ایران

هنر سرزمین های اسلامی

هنر خاور دور (چین و ژاپن)

رویکردهای مطالعه و تحلیل در هنر ایران

رویکردهای جدید نقد هنر و میزان کاربرد آن در هنر ایرانمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران