دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران

The 2nd National Conference on Sustainable Development in Iranian Archeology, History and Art

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران