اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی

The first national conference on sustainable development in Iranian science and technology

پوستر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی