اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی، اردیبهشت ماه 97

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی

The first national conference on sustainable development in Iranian science and technology

پوستر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی مراجعه فرمایید.


با استعانت از خداوند متعال، " مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام" با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه ، دبیرخانه اجرایی انتظار دارد این همایش با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط با زنجیره طراحی ، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اعم از مسئولین، متخصصین ، مهندسین ، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار گردد. تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی با هدف افزایش توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در این حوزه و در نهایت افزایش بهره وری و نهایتا توسعه همه جانبه و صحیح جامعه گامی استوار برداریم. 
تاکنون گردهمائیهای متعددی پیرامون مسائل مختلف علوم  برگزار شده است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه و ضرورت تبادل اطلاعات صاحب نظران این حوزه، تیم برگزارکننده با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارایۀ دستاوردهای پژوهشی و علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران حوزه های مختلف همایش فوق را برگزار خواهد کرد. 
رویکرد دبیرخانه علمی و اجرایی در برگزاری این برنامه ، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفه ایی ، تعامل با انجمن های ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خود باوری علمی در کشور ، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز ، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مسئولین می باشد . 
امید است با حمایت محققان و صاحب نظران عزیز این مرز و بوم بتوان گامهای استواری در جهت توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه اسلامی برداشت.

 


محورهای کنفرانس :

الف - علوم پایه و توسعه پایدار
1.علوم ریاضیات
2.علوم کامپیوتر
3.علوم جغرافیا
4.علوم بنیادین
5.علوم فیزیک
6. علوم زیستی
7.علوم شیمی
8.علوم ادبیات
9.علوم زمین
10.علوم آمار

ب - علوم مهندسی و توسعه پایدار
1. مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
2. مهندسی محیط زیست و کشاورزی
3. مهندسی نفت ، گاز و پتروشیمی
4. مهندسی معماری و شهرسازی
5. مهندسی مکانیک و صنایع
6. مهندسی مواد و معدن
7. مهندسی برق و انرژی
8. مهندسی هسته ای
9. مهندسی پزشکی
10.مهندسی عمران 

پ - علوم انسانی و توسعه پایدار
1.الهیات و معارف اسلامی
2.جغرافیا و برنامه ریزی
3.زبان شناسی و آموزش
4.حقوق و علوم سیاسی
5.مطالعات فرهنگی
6. علوم اقتصادی
7.علوم مدیریت
8.علوم تربیتی
9.روانشناسی
10.تاریخ

ت - علوم فرهنگی و توسعه پایدار

1.جامعه شناسی توسعه فرهنگی
2.جامعه و فرهنگ شهری نوین
3.الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی
4.مطالعات راهبردی فرهنگ
5.مهندسی اقتصاد و توسعه
6. سیاست گذاری فرهنگی
7.مهندسی علم و هنر
8.مهندسی فرهنگی
9.مهندسی دانش
10.فرهنگ پایدار

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی