دومین کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه

The second national conference of family and school studies

پوستر دومین کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه

دومین کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۲ توسط ،مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 کارشناسی پژوهش و تحقیقات در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه