دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی

National Conference on Flight Robots

پوستر دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی

دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ توسط موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان،موسسه آموزش عالي ميرداماد گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی