بیست و ششمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه و همایش ملی آفند رسانه ای، مرداد ماه ۱۴۰۰

بیست و ششمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه و همایش ملی آفند رسانه ای

Twenty-sixth Specialized Meeting on Economics and Media and National Conference on Media Offensive

پوستر بیست و ششمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه و همایش ملی آفند رسانه ای

بیست و ششمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه و همایش ملی آفند رسانه ای در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، در شهر دماوند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و ششمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه و همایش ملی آفند رسانه ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و ششمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه و همایش ملی آفند رسانه ای