پنجمین کرسی آزاد اندیشی پدافند رسانه ای و بیست و پنجمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه، دی ماه ۱۳۹۹

پنجمین کرسی آزاد اندیشی پدافند رسانه ای و بیست و پنجمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه

The fifth free-thinking chair of media defense and the twenty-fifth specialized session on economics and media

پوستر پنجمین کرسی آزاد اندیشی پدافند رسانه ای و بیست و پنجمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه

پنجمین کرسی آزاد اندیشی پدافند رسانه ای و بیست و پنجمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، هسته پژوهشی پدافند رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در شهر دماوند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کرسی آزاد اندیشی پدافند رسانه ای و بیست و پنجمین نشست تخصصی اقتصاد و رسانه مراجعه فرمایید.