سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، مرداد ماه ۱۳۹۳

سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی

The Third National Conference of Sustainable Rural Development

سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی