نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی

The First National Seminar on Sustainable Rural Development

نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه رازی،دانشگاه رازي - دانشكده كشاورزي، گروه ترويج و توسعه روستايي در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی