دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

The Second National Conference on Computer Engineering and Information Technology, Payame Noor University

پوستر دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد،دانشگاه پيام نور مركز نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور