نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران

9th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems

پوستر نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران

نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط مجتمع آموزش عالی بم، در شهر بم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران