ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، اسفند ماه ۱۳۹۵

ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

6 th International Conference on Accounting and Management with Modern research Sciences

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،شركت ارتباط ارغوان ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین