سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، اسفند ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

3 th International Conference on Accounting and Management with Modern research Sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،شركت ارتباط ارغوان ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین