سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، شهریور ماه ۱۳۹۲

سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

3nd National Fuel, Energy and Environment National Congress

پوستر سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ توسط پژوهشگاه مواد و انرژی،پژوهشگاه مواد و انرژي در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست