دومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

دومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

2nd National Fuel, Energy and Environment National Congress

دومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط پژوهشگاه مواد و انرژی،پژوهشگاه مواد و انرژيدانشگاه كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.