دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد، آذر ماه ۱۳۹۳

دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

Second Internal Conference on Economic Management

پوستر دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد