اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۲

اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری

The First Conference of Management and Accounting

پوستر اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری

اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری