بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی، اردیبهشت ماه 99

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی

Twenty-sixth annual Farabi Seminar

پوستر بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محور های همایش

سگمان قدامی

سگمان خلفی

استرابیسم و نوروافتالمولوژی

گلوکوم

پلاستیک و ترمیمی چشم

بیهوشی

اپتومتری