دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری

پوستر دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،شركت كيان طرح دانش و پژوهشكده جهاد دانشگاهي واحد استان آذربايجان شرقي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری