اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، خرداد ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری

First National Conference on Earth Sciences and Urban Development

پوستر اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری

اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،شركت كيان طرح دانش در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری