نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک، فروردین ماه ۱۳۸۴

نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک

نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۴ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک مراجعه فرمایید.