اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی

1st International Conference on Educational Sciences, Psychology and Humanities

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی